BEL POWER SOLUTIONS SLOVAKIA

Sme spoločnosť, ktorá si potrpí na inovácie a spolupracuje so špičkovými hráčmi na trhu so sídlom v Dubnici nad Váhom (Trenčiansky kraj).

Na Slovensku úspešne pôsobíme už viac ako 25 rokov

Sme TOP - technológiou, kvalitou aj parametrami výrobkov.

Našou špecializáciou je vývoj a výroba spínaných napájacích zdrojov, nabíjačiek, inverterov, DC/DC meničov pre dopravu, vlaky, elektrické vozidlá, telekomunikácie, medicínu a pre strojárstvo.


RCM

RCM Series DC-DC Converters

TCR

TCR-4-48G - Demo Rack for TCP3500

BCL

BCL25-700-8 - Battery Charger

PRODUKTY

Bel Power Solutions, s.r.o. sa zaoberá vývojom a výrobou spínaných napájacích zdrojov pre železničnú dopravu, priemysel, informačné technológie a taktiež v oblasti hybridných (HEV) a elektrických vozidiel.

V oblasti železničnej dopravy Bel Power Solutions, s.r.o. ponúka produkty so širokým rozsahom výkonov a slúži hlavne na napájanie rôznych riadiacich a signalizačných systémov.

V oblasti priemyslu sa zameriavame hlavne na výrobky pre špeciálne účely ako je napríklad napájanie laserových systémov pre popisovanie a rezanie materiálov či napájanie urýchlovača častíc.

V oblasti informačných technológií patrí Bel Power Solutions, s.r.o. medzi jedných z najvačších výrobcov front-end AC/DC a DC/DC napájacích zdrojov ako aj board mount power (BMP) modulov.

V posledných rokoch spoločnosť BEL Power Solutions, s.r.o investovala nemalé finančné prostriedky aj do vývoja a výroby produktov pre oblasť hybridných (HEV) a elektrických vozidiel. Tieto výrobky nachádzajú svoje uplatnenie v hybridných autobusoch, nákladných autách ako aj v špeciálnych strojoch ako sú ťažiace stroje pre bane a poľnohospodárske stroje.


TECHNOLÓGIE

Spoločnosť BEL Power Solutions, s.r.o. je jednou z najmodernejších firiem na Slovensku, ktorá má okrem výroby vybudované aj oddelenie výskumu a vývoja. Firma disponuje najmodernejšími technológiami pre výrobu a testovanie spínaných napájacich zdrojov a spotrebnej elektroniky.

Bel Power Solutions, s.r.o disponuje novými SMT linkami od firmy Micronics, pričom ide o moderné SMT linky, ktoré sú schopné osadiť až 16 000 komponentov za hodinu.

Využíva tiež množstvo moderných technológií ako sú AOI alebo meracie zariadenia ICT resp. Flying Probe pre proces automatickej kontroly osadenia SMT súčiastok, cínovú vlnu pre spájkovanie, Axial, Radia a Cut&Clinch zariadenia na strojové osádzanie vývodových súčiastok či technológiu na automatické nanášanie ochranného laku.

Spoločnosť Bel Power Solutions, s.r.o. v neposlednom rade disponuje aj vlastnými testovacími technológiami a to vo výrobe, kde sú výrobky testované na napäťovom testeri, funkčnom testeri a v zahorovacích komorách a na vývoji, kde sú využívané autoamtické DVT systémy, ktoré pozostávajú z thermokomory a setu prístrojov, ktoré sú riadené pomocou počítača. Okrem funkčných testov sa na oddelení vývoja vykonávajú aj predcertifikačné testy.

Flying Probe Tester for Automatic Checking of the SMT Assembly


Lead Free Wave Soldering


RCM

INKLÚZIA A DIVERZITA

V Bel Power Solutions dbáme o rozmanitosť, férový prístup, rôznorodosť, rovnosť šancí a spravodlivé odmeňovanie.

Zároveň naša spoločnosť plne akceptuje to, že sme ako ľudia rôznorodí v zmysle veku, pohlavia, etnicity, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, vzdelania či národnosti.

Aktívne podporujeme zamestnávanie rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke a vytvárame podmienky pre začlenenie zamestnancov a študentov so zdravotným znevýhodnením.

Tento proces inklúzie zapája a rešpektuje jednotlivcov tak, aby sa cítili ako dôležitá súčasť organizácie.

Neustále hľadáme priestor na zlepšovanie procesov pri vytváraní rozmanitého a akceptujúceho prostredia. Pravidelne uskutočňujeme aj prieskumy spokojnosti našich zamestnancov. Výsledky nám potvrdzujú spokojnosť s nastaveným trendom rovnakého prístupu ku všetkým zamestnancom aj s možnosťami vyjadrenia svojho názoru manažmentu spoločnosti. 


NAŠE FIREMNÉ HODNOTY

firemne-hodnoty

KONTAKTUJTE NÁS